12. jan, 2018

Kartritning är min nya passion!

Kartritning har verkligen blivit min nya passion, t o m så att familjen tycker att jag har blivit lite nördig. 

Hösten 2017 blev en av mina mest intensiva arbetsperioder hittills. Det ena kartprojektet avlöste det andra och jag har förstått att mina produkter har blivit väl mottagna av beställarna. Bl a har jag haft glädjen och förmånen att få rita ett antal olika kartor åt Internationella Engelska Skolan i Kista, Liljeholmen och Årsta.

Dessa skolor beställde ett pedagogiskt paket innehållande 2-4 kartor. Skolgårdskarta och ett mindre skogsområde i skolans närhet är själva basen för bra utbildning utifrån läroplanen. En inomhuskarta i skolans lokaler och karta i ett närliggande park- eller husområde är ett tillägg som gör utbildningen av ”att orientera, navigera eller hitta rätt” både roligare och mer intressant för eleverna.

Förutom ovanstående kartprojekt designade jag både en större sprintkarta över Kolmårdens Djurpark, en specialkarta över Orsa Grönklitt och mer än 70 ”Evacuation Plan” i Kista.

Kände mig ganska nöjd och tänkte att detta måste jag på något sätt promota. Under julhelgen har jag därför skissat på en ”säljfolder” som beskriver min kompetens. I onsdags hämtade jag den från tryckeriet och foldrarna är på väg ut med posten till presumtiva kunder.

Foldern finns som web-broschyr via nedanstående länk:

https://issuu.com/byorienteering/docs/folder_kartor_web

Om du vill ha en tryckt version av foldern, skriv till mig (byorienteering@gmail.com) så skickar jag en till dig.