7. dec, 2020

TOMTEPRIS på "Cool, Awesome and Educational"!

TOMTEPRIS!!!

En perfekt julklapp till klubbens ungdomsverksamhet! Den engelska versionen är en väldigt bra kombination för både klubbens ungdomar och skolans elever att lära sig såväl orienteringens klurigheter som engelska språket samtidigt. Första upplagan är slutsåld men nu finns boken åter i lager.

Den tryckta boken säljs nu till ”tomtepris”: "Köp minst 2 st och betala bara för hälften"! 

(eller köp 6 st och betala för 3 st, köp 10 st och betala för 5 st osv)

Länken till den digitala versionen hittar du här: https://issuu.com/byorienteering/docs/cool_book_ages6-15_english_web_final

Vill du beställa böckerna så skickar du bara ett e-mail till mig (byorienteering@gmail.com), så har du böckerna inom några dagar. Exempel på tomtepris för olika tomtepaket:

  • Tomtepaket 2 st:  199 kr plus 139 kr (exp och frakt)
  • Tomtepaket 4 st:  398 kr plus 139 kr (exp och frakt)
  • Tomtepaket 6 st:  597 kr plus 169 kr (exp och frakt)
  • Tomtepaket 8 st:  796 kr plus 169 kr (exp och frakt)
  • Tomtepaket 10 st: 995 kr plus 199 kr (exp och frakt)

Tomtepriset gäller förstås bara fram till Julafton 2020!

Det är förstås väldigt kul att boken har uppskattats av så många människor från olika delar av världen. Boken innehåller många inspirerande övningar för att uppleva orientering som en rolig och stimulerande aktivitet. Innehållet i boken kan naturligtvis med fördel användas både i orienteringsklubbens ungdomsverksamhet och i skolans undervisning.

Jag hoppas att ännu fler lärare, instruktörer och ungdomstränare blir entusiastiska över att använda den här boken för att lära ungdomarna mer om hur man orientera både i känd och i okänd terräng.

Boken är hittills översatt till 19 språk. Under vintern kommer den också att finnas i tre varianter på tyska. De nationella orienteringsförbunden i Tyskland, Österrike och Schweiz har samarbetat med att översätta boken till tre olika tyska versioner. Dessutom hoppas vi att under maj månad lansera en ny kinesisk version av boken till skolorna i Kina.

 

Str8 First, en ny kompass för nybörjare och ungdomar

Under sommaren har Str8 tagit fram en ny kompass för ungdomsorientering. Den finns nu att köpa på Str8:s hemsida, www.str8compass.com. Klubbar och skolor kommer att erbjudas ett paketpris under vintern. Mer information om detta kommer senare.

 

“Santa price” of the book "Cool, Awesome and Educational"

A perfect Christmas present for youth activities in orienteering! The English version is a great combination for both the club's youngsters and the school's students to learn more about orienteering and the English languages at the same time, especially for the non-English speaking countries. The first edition is sold out, but now the book is back in stock. 

The hard copy is now available at "Santa price": "Buy at least 2 pcs and pay only for the half"! (or buy 6 pcs and pay for 3 pcs, buy 10 pcs and pay for 5 pcs, etc.) 

The link to the digital version can be found here: https://issuu.com/byorienteering/docs/cool_book_ages6-15_english_web_final

If you want to order the books, just send me an e-mail (byorienteering@gmail.com), and you will have the books within a few days. Examples of ”Santa prices” for different ”Santa packages” as follow:

  • Santa package 2 pcs:  19 EUR plus 13 EUR (admin and shipping)
  • Santa package 4 pcs:  38 EUR plus 13 EUR (admin and shipping)
  • Santa package 6 pcs:  57 EUR plus 16 EUR (admin and shipping)
  • Santa package 8 pcs:  76 EUR plus 16 EUR (admin and shipping)
  • Santa package 10 pcs:  95 EUR plus 19 EUR (admin and shipping)

Of course, the Santa price only applies until Christmas Eve 2020! 

It is incredibly fun that the book has been appreciated by so many from different parts of the world. The book contains many inspiring exercises to experience orienteering as a fun and stimulating activity. The content of the book can of course be used to advantage both in the orienteering club's youth activities and in the school's education. I hope that even more teachers, instructors and coaches will be enthusiastic about using this book to teach young people more about how to orientate in both known and unknown terrain. 

The book has so far been translated into 19 languages. During the winter, it will also be available in three version in German. The national orienteering federations in Germany, Austria and Switzerland have collaborated to translate the book into three different German versions. In addition, we hope to launch a new Chinese version of the book to schools in China in May 2021.

If you want to translate the book in another language, please let me know.

 

Str8 First, a new compass for beginners and youngsters

During the summer, Str8 has developed a new compass for youth orienteering. It's now available for purchase on Str8's website, www.str8compass.com. Clubs and schools will be offered a package deal during the winter. More information of this offer will come later.

 

Merry Christmas to all of you!!!