Skol-Sprinten

Skol-Sprinten kan bli en av de viktigaste aktiviterna för att utveckla orientering både i skolan men också i klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet. Ett pilotprojekt är avslutat med Dalaportens OL som genomförare bland 11 skolor i Avesta, med Skol-IF i Borlänge bland 4 skolor och Säterbygdens OK på en skola, totalt 16 skolor. Projektet har fallit mycket väl ut och nu finns det all anledning att implementera Skol-Sprinten i hela landet.

En av våra viktigaste uppgifter som vuxen är att stimulera våra barn till kontinuerlig fysisk aktivitet såväl i skolans verksamhet som på fritiden. Vi vet från all forskning att fysisk aktivitet förbättrar inlärningsförmågan i framför allt teoretiska ämnen. Ju tidigare barnen kommer i kontakt med glädjefylld fysisk aktivitet desto bättre för både hälsan och skolarbetet. Skol-Sprinten kan bli en viktig återkommande aktivitet, som kan bidra till att förbättrad konditionen och förbättrad inlärning och därmed också en bättre kompetens hos eleverna.

En av målsättningar borde vara att öka antalet skolelever som får chansen att pröva på och utöva orientering såväl under ämnet ”Idrott och Hälsa” som efter skolans slut med hjälp av skolidrottsföreningen och den lokala orienteringsklubben. I Sverige finns det idag ca 3800 låg- och mellanstadieskolor och kan man upprätta ett samarbete med drygt hälften av dessa så har vi en mycket stor chans, att efter tre års arbete, öka antalet medlemmar till svensk orientering med 20-25 %.

Skol-Sprinten består av fyra delar:
1. Kartering av minst 2000 kartor under 3 år
2. ”Verktygslåda” (karta och övningar) som är gratis för skolorna
3. ”Guinness World Record” den 11 maj 2016
4. Tävlingen ”Skol-Sprinten” (stafett 2 flickor och 2 pojkar). Skol-, kommun-, distrikt- och riksfinal (med början på VM i Strömstad)

Beskrivning av de fyra delarna
1. Under tiden från nu och till våren 2016 produceras minst 2000 sprintkartor (nyritade och uppdaterade) i områden runt skolor och i parker runt om i landet. Kartor som klubbarna ritar till skolor med elever som går på låg- och mellanstadiet.

2. Klass- och idrottslärarna i våra skolor behöver hjälp med att genomföra lektioner så att orientering upplevs som en kul, häftig och spännande idrottsgren. Vi behöver hjälpa ansvariga lärare med att tillhandahålla en verktygslåda som hjälper dom att uppfylla läroplanens mål. Samtidigt skapar vi direktkontakt med orienteringens största målgrupp för rekrytering till våra föreningarna.

3. Den 23:e maj 2003 deltog totalt 207 979 skolelever på 1381 platser runt om i Schweiz i en gemensam orienteringstävling. Det är dags att slå detta rekord. Med hjälp av 2000 nyritade sprintkartor arrangerar svensk orientering (WOC2016 i samverkan med lokala orienteringsklubbar) en motsvarande tävling någon gång i majmånad 2016, förslagsvis onsdagen 11/5.

4. Tävlingen ”Skol-Sprinten” (sprintstafett med två flickor och två pojkar i laget) genomförs dels på mellanstadiet (skol- och kommuntävling) dels på högstadiet (kommun-, distrikt- och rikstävling). Den första ”Riksfinalen” skulle kunna vara för elever i År 7-9 i samband med VM i Strömstad.

 

Vill din klubb eller skola ta del av "Skol-Sprinten"?

Kontakta: Göran Andersson, byorienteering@gmail.com

Kommentarer

09.05.2016 18:56

Gunnar Lökvist

har försökt att anmäla vår aktivitet med Bjursåsskolan men är osäker om det blev emottaget

09.05.2016 20:22

Göran Andersson

Tyvärr inte. Ring mig så hjälper jag dig. 0706015326