Idrottsanorexi - Vad är det?

Du hittar rapporten "Idrottanorexi - Vad är det?" från 1996 på Sveriges Olympiska Kommittés hemsida:

https://www.yumpu.com/sv/document/view/17915969/idrottsanorexi-vad-ar-det-sveriges-olympiska-kommitte