Forsknings- och utvecklingsprojekt

Intresset för att gå djupare inom några speciella områden har alltid intresserat mig. Min nyfikenhet har alltid fått mig att undersöka parametrar som jag tror har betydelse för utveckling av elitaktiva att nå en hög nivå av "world class". Tillsammans med andra tränare och ledare har vi samarbetat med vetenskapen för att få svar på våra frågeställningar. Några av svaren finns i nedanstående rapporter.

Effekter av träning på hög höjd

Inför VM i orientering (1995 i Tyskland) genomförde landslaget ett utvecklingsprojekt avseende "formtoppning på hög höjd". I rapporten framgår att man fick en mycket bättre löpekonomi, dvs en lägre submaximal mjölsyranivå och en lägre submaximal syreupptagning samt en lägre ansträngningsgrad vid 4 dagar efter träningslägret på hög höjd. Submaximala mjölksyra- och ansträngningsnivåerna bibehölls under tiden fram till 23 dagar efter träningslägret, medan submaximala syreupptagningsnivån återgick till samma nivå som före lägret.

Undersökningen visade att upplägget på hög höjd förbättrade löphastigheten avsevärt och den förbättrades tack vare en ökad mjölsyratålighet.

Formtoppning

Under arbetsnamnet "Formtoppning" genomförde jag tillsammans med Rolf Käck ett antal intervjuer med både aktiva och ledare/tränare (1995-96). Dessa personer var utvalda främst av den anledningen att de hade nått framgång vid EM, VM eller OS. Många av dem har stått högst upp på pallen mer än en gång.

Följande nyckelord är en sammanfattning av intervjuer med aktiva: Hängivenhet, Attityd, Eget ansvar, Prestationsintriktad, Helhetstänkande, Egna ritualer, Lång framförhållning, Framgångsanalys, 24-timmarsidrottare (24/7). 

Följande nyckelord är en sammanfattning av intervjuer med ledare/aktiva: Helhetssyn, Ledarteam, Social samvaro, Fokusering på individen, Mentala biten viktigare än den fysiska, Planering.

Sprintorientering-metodutveckling av fysiologisk test (pilot)

I tidigare studier har man visat att orienterare av världsklass har både en hög aerob och anaerob kapacitet under tävling. I denna pilotstudie visar starka indikationer på att kravet på sprintorienterare i världsklass är hög aerob och anaerob kapacitet under hela loppet över ca 15 minuter.

Både hjärfrekvens- och syreupptagningmätningen, under det standardiserade sprinttestet i Vinnarhallen (Bosön), visar att det aeroba kravet är mycket högt och mycket nära de maxvärden som nås i laboratorietesterna. De höga halterna av blodlaktat och den extremt höga upplevelsen av ansträngningsgraden indikerar att kravet av anaerob löp-kapacitet för en sprintorienterare också är högt.

Även om deltagarna här var juniorer på hög nivå, så kan vi konstatera en speciell förmåga att snabbt komma upp till 95-100% av VO2 max utan att man ger avkall på löpfarten under hela testet (13-15 min). Samtidigt kan man hålla en relativt hög nivå på den anaeroba belastningen.

Idrottsanorexi

Det har snart gått 20 år sedan jag skrev rapporten "Idrottsanorexi-Vad är det?" och enligt många sakkunniga så håller den fortfarande hög standard på hur man kan upptäcka, förebygga och behandla idrottsutövare som på olika sätt drabbas av ätstörningar som i sin tur kan leda till anorexi och bulimi. Under mitt arbete som förbundskapten både i Sverige och i Norge kom jag nära kontakt med drabbade elitidrottare och jag är väldigt glad att det norska projektet "Sunn Jenteidrett" numera är en permanent verksamhet. Fortfarande står vi i Sverige och stampar på nästa samma plats fast både forskningen "skadebilden" hos svenska elitaktiva säger att vi måste ta tag i problemet. Min enkla slutsats av det tröga mottagande som mitt arbete fick inom idrottens bestämmande väggar (undantaget SOK) är att:

  • hade anorexi varit en i huvudsak manlig sjukdom (förhållandet är 1:20
  • hade anorexi behandlats av andra vårdenheter än bara psykiatrin...
  • hade kostbudskapet från alla nutritionsproffs varit anpassat efter idrottens krav och efter den växande individens träningsintensitet...

...då hade anorexi inom idrotten varit en mycket udda företeelse. Tyvärr är det inte så.

Därför anser jag att idrottsrörelsen framför allt på nationell men också på distrikts- och klubbnivå måste verka för att förebygga och förhindra utveckling av anorexi inom idrotten.

Anorexi inom idrotten

I studien Diagnos och behandling av anorexi inom elitidrotten (1995), som Anorexicentrum (Huddinge Sjukhus) genomförde tillsammans med Riksidrottsförbundet, visade man att grundorsakerna till anorexi inom elitidrotten är framför allt hög fysisk aktivitet (inklusive mycket träning) i kombination med svårigheten att äta så mycket mat som kroppen behöver för att återställa balansen mellan ”energiåtgång” och ”energiintag”. Undersökningen visade också skillnader mellan ”idrottsanorexi” och ”vanlig anorexi”.

Du hittar rapporten på SOKs hemsida:

http://www.sok.se/download/18.18ea16851076df63622800012149/idrottsanorexi.pdf

Böcker

Idre Fjäll är som balsam för själen! Det är här uppe på fjället runt Städjan jag har fått lugn och ro för att skriva ned tankar och idéer om träningsläran inom orientering. Att skriva en bok kräver fokusering utan stress och miljön på Idre Fjäll är perfekt för den som har för avsikt att teckna ner sin kunskap som kan vara till nytta för andra. Några alster från min penna hittar du här.

Orienteering! What's that?

Park World Tour (PWT) introduced sprint orienteering during 1998 and one of the focus was to develop orienteering in China with great events and the orienteers in the world. The concept was very successful and now sprint and sprint relay are a great part of World Orienteering Championships. To help China with the development the book "Orienteering! What's that?" was written. The book covers how yo learn orienteering, how to draw a map and how to organise smaller competitions. The book uses by schools and universities. 

Träning; Orientering

Att under lång fysisk hård belastning, ensam i tuff obanad och kuperad terräng, ständigt ta nya beslut, gör orientering till en av de mest komplexa och spännande idrotterna. Detta gör att kraven på löparens kapaciteter är osedvanligt höga.

Det är med denna bakgrund som boken har kommit till, oavsett om man vill  förbättra sina orienteringskunskaper, om man vill satsa på landslaget och vinna VM-guld eller om man arbetar som tränare.

Formtoppning; Strategier inför tävling

Under arbetsnamnet "Formtoppning" genomförde jag tillsammans med Rolf Käck ett antal intervjuer med både aktiva och ledare/tränare (1995-96). Dessa personer var utvalda främst av den anledningen att de hade nått framgång vid EM, VM eller OS. Många av dem har stått högst upp på pallen mer än en gång.

Följande nyckelord är en sammanfattning av intervjuer med aktiva: Hängivenhet, Attityd, Eget ansvar, Prestationsintriktad, Helhetstänkande, Egna ritualer, Lång framförhållning, Framgångsanalys, 24-timmarsidrottare (24/7). 

Följande nyckelord är en sammanfattning av intervjuer med ledare/aktiva: Helhetssyn, Ledarteam, Social samvaro, Fokusering på individen, Mentala biten viktigare än den fysiska, Planering.

I denna bok kan du läsa mer om de vi intervjuade; Aktiva: Marie Lindgren (freestyle), Maria Brandin (rodd), Marita Skogum (orientering), Christin Magnusson (badminton), Pernilla Wiberg (alpint), Anna Olsson (kanot), Mikael Ljungberg (brottning), Ragnar Skanåker (pistol), Anders Bergström (längdskidor), Anders Holmertz (simning).

I denna bok kan du läsa mer om de vi intervjuade; Ledare/tränare: Pia Nilsson (golf), Tommy Svensson (fotboll), Bengt Simonsson (fotboll, damer), Bengt Johansson (handboll), Eyvind Möstl (basket, damer), Per Mårts (ishockey), Håkan Andersson (friidrott)

Guidelines for Course Planning World Class Events

The main reason behind this guideline on course planning at World Class Events is to listen to our customers. The most important customers are athletes, coaches, spectators and media. One of the questions is, of course, if we as organisers and the IOF are doing what we should do, to produce a product we all are satisfied with.

Hopefully the course planner can be standing behind the finish line and listening to the runners saying “this is best course I ever have run”. Or the mapper can be listening to somebody else - “what a brilliant map”. Or the spectator; “what an entertainment, what an exciting competition”. 

We are all looking for success and the goal for every organiser of a World Class Event should be to aim for “the best game ever”. If we take the knowledge from all events in the past with us into the future we can see improvement in all organisations and we can raise the profile of World Cup and World Championships all the time.

One of the most important issues today and in the future is how we can produce a “world class course” together with an entertainment arena- and a TV-production. We need, as course planners, to compromise the final course with the arena and TV-producer very early in the work of course planning.

In these guidelines we have put the IOF Rules together with the reality. The four formats plus course planning are strictly described in written form as you can read in the following sections adapted from Appendix 6 of the IOF Competition Rules. After each discipline there are some good examples and some not so good to show what we as organisers have produced so far and how we can improve the events in the future.

You will find the Guidelines on the link:

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-Course-Planning-World-Class-Events_v2.pdf